Gift it Well אודות 

מאת רושל רשנר

כל מטופל שמתאשפז בבית חולים זכאי לתשומת לב ולפינוק מעט יותר מן הרגיל. הרי גם בתנאים הטובים ביותר, שהייה בבית החולים היא עניין מאתגר. הרווחה הרגשית של המטופל ממלאת תפקיד מרכזי בשיקומו הפיזי, והאפשרות לשוחח עם אחר בעת האשפוז (או בעת ההחלמה בבית) עשויה להועיל לו מאוד.
כאשר לחברים או לבני משפחה אין אפשרות לשהות עם החולה – בין אם בשל המרחק הרב ביניהם או בשל התחייבויות אחרות – חברת Gift It Well יכולה לספק "מלווי טיפול" בעלי הכשרה מיוחדת, שיוכלו לבקר את המטופל בבית החולים או בביתו. מלווי הטיפול שלנו עברו קורס הכשרה בליווי נאות, המכין אותם לביקור מטופלים בבית החולים, בביתם או במוסד טיפולי אחר.
אורכו של כל ביקור והיקף הפעילות בו מותאמים לבקשות המטופלים ו/או להוראות המטפלים. תפקיד המלווה יכול להסתכם בהקשבה למטופל והחזקת ידו, או לכלול קריאת ספר, ליווי המטופל בעת טיול בחוץ, משחק משותף וכדומה.
מלווי הטיפול של Gift it Well מציעים ביקורים בבית המטופל כדי לסייע בשיקום לאחר האשפוז בבית החולים, וכן שהות לצד מטופלים מבוגרים ואחרים הזקוקים לטיפול ארוך טווח ועשויים להיעזר בבן שיח או בשותף לפעילויות שונות.
המלווה יוכל לנסוע עם המטופל אל בית החולים וחזרה, להתלוות אליו לביקורים בקליניקות של רופאים, טיפולים פיזיותרפיים וכדומה, וכן יוכל לערוך קניות וסידורים אחרים שלהם יזדקק המטופל, או פשוט ללוות אותו בטיולים מחוץ לבית. נאסר על המלווים להשתמש ברכבם הפרטי לצרכים אלה, אך יש באפשרותם להתלוות למטופל בנסיעות במונית, באוטובוס, במונית שירות או ברכבת.
למידע נוסף או לתיאום ביקור אנא צרו קשר בכתובת האימייל info@giftitwell.com או טלפנו למספר           058-574-7880.

כל מטופל שמתאשפז בבית חולים זכאי לתשומת לב ולפינוק מעט יותר מן הרגיל. הרי גם בתנאים הטובים ביותר, שהייה בבית החולים היא עניין מאתגר. הרווחה הרגשית של המטופל ממלאת תפקיד מרכזי בשיקומו הפיזי, והאפשרות לשוחח עם אחר בעת האשפוז (או בעת ההחלמה בבית) עשויה להועיל לו מאוד.
כאשר לחברים או לבני משפחה אין אפשרות לשהות עם החולה – בין אם בשל המרחק הרב ביניהם או בשל התחייבויות אחרות – חברת Gift It Well יכולה לספק "מלווי טיפול" בעלי הכשרה מיוחדת, שיוכלו לבקר את המטופל בבית החולים או בביתו. מלווי הטיפול שלנו עברו קורס הכשרה בליווי נאות, המכין אותם לביקור מטופלים בבית החולים, בביתם או במוסד טיפולי אחר.
אורכו של כל ביקור והיקף הפעילות בו מותאמים לבקשות המטופלים ו/או להוראות המטפלים. תפקיד המלווה יכול להסתכם בהקשבה למטופל והחזקת ידו, או לכלול קריאת ספר, ליווי המטופל בעת טיול בחוץ, משחק משותף וכדומה.
מלווי הטיפול של Gift it Well מציעים ביקורים בבית המטופל כדי לסייע בשיקום לאחר האשפוז בבית החולים, וכן שהות לצד מטופלים מבוגרים ואחרים הזקוקים לטיפול ארוך טווח ועשויים להיעזר בבן שיח או בשותף לפעילויות שונות.
המלווה יוכל לנסוע עם המטופל אל בית החולים וחזרה, להתלוות אליו לביקורים בקליניקות של רופאים, טיפולים פיזיותרפיים וכדומה, וכן יוכל לערוך קניות וסידורים אחרים שלהם יזדקק המטופל, או פשוט ללוות אותו בטיולים מחוץ לבית. נאסר על המלווים להשתמש ברכבם הפרטי לצרכים אלה, אך יש באפשרותם להתלוות למטופל בנסיעות במונית, באוטובוס, במונית שירות או ברכבת.
למידע נוסף או לתיאום ביקור אנא צרו קשר בכתובת האימייל info@giftitwell.com או טלפנו למספר           058-574-7880.

info@GiftitWell.com        +972(0)58.574.7880     US  202.621.0375          ©2019 by Gift it Well